Opzet

Voorlopige opzet activiteiten in 2017

In de komende maanden proberen we zoveel mogelijk mensen en organisaties te bereiken die betrokken willen zijn bij het LHBT-beleid.

Om het hanteerbaar te houden maken we eerst een vragenlijst om alle ideeën en informatie die op ons af gaan komen mee bij te houden.

Het plan is om in het najaar met iedereen die wil komen een groot overleg te houden. De vorm daarvan wordt later bepaald (plenair, workshops).

Na dit overleg worden alle ideeën samengevat en aan de gemeenteraad aangeboden.