Symposium


Bijgewerkt tot 16 oktober 2017

Diversiteit in Zaanstad

Kan iedereen in Zaanstad zichzelf zijn? Hoe gaan hetero’s, homo’s lesbo’s, bi’s en transgenders met elkaar om? Wat kan er verbeterd worden? En wat kunnen bewoners, organisaties en de gemeente daaraan bijdragen

Afgelopen woensdag, 11 oktober, was het Coming Out Dag. Het LHBT-netwerk Zaanstad organiseerde een Symposium in het Stadhuis met als titel “Diversiteit is Rijkdom, seksuele en gender diversiteit in Zaanstad”.

Een aantal aanwezigen
De inloop van het Symposium gaat beginnen: snel een foto van de op dat moment al aanwezigen.

Een veertigtal Zaankanters verdiepten zich in de in and outs van inclusie, integratie, hoe we met elkaar omgaan. Het ging over jeugd, over zorg, over transgenders, over het lhbt-beleid in het algemeen en over ontmoetingsmogelijkheden. Dit verslag van de bijeenkomst wordt aangeboden aan de Raadsleden van de gemeente  Zaanstad en wordt gepubliceerd op de website www.lhbtnetwerkzaanstad.nl.

Willem Nijholt veertig jaar geleden
Willem Nijholt veertig jaar geleden

Aan het begin van de bijeenkomst werd het lied “Sorry dat ik besta” afgespeeld in de oorspronkelijke versie uit 1977 met Willem Nijholt (tekst Annie M.G. Schmidt, muziek Harry Banning). Gebruik deze link om het opnieuw te horen.

Bijzonder is dat Willem Nijholt zich in het lied afvraagt hoe het over veertig jaar, het jaar waarin we nu leven, met de emancipatie gesteld zal zijn. Hoe denken wij daarover?

Hierna werden de aanwezigen verwelkomd door Wethouder mevrouw Visscher-Noordzij. Zij zei te hopen dat een speciale Coming Out Dag in de toekomst niet meer nodig is, dat het vanzelfsprekend is dat iedereen is wie hij is en dat daar respect voor is.

IMG_4293-450Mevrouw Visscher  is grootgebracht met de wijze les dat je iedereen in zijn of haar waarde moet laten en  dat je een ander moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

De Gemeente Zaanstad  heeft deze boodschap vertaald door te stellen dat in Zaanstad iedereen zichzelf mag zijn. De gemeente staat voor diversiteit, in de breedste zin van het woord.

Karel Baracs 450
Na haar toespraak kondigde de wethouder Karel Baracs aan, verhalenverteller van de stad Amsterdam.

In zijn voorstelling “Een Roze geluid” nam hij ons mee naar de homo-emancipatie van na de tweede wereldoorlog tot op heden.

Het was een verhaal dat iedereen raakte en daarmee goed paste in het Symposium.

Luc Hofmans-450
Aan Luc Hofmans, directeur van Artikel 1 – Antidiscriminatiebureau Noord-Holland Noord, was de taak toevertrouwd om ons voor de workshops op nieuwe ideeën te brengen. Hij vertelde hoe in West-Friesland vrijwilligers, organisaties en de gemeente door samenwerking veel voor elkaar krijgen. Zijn PowerPoint-presentatie vindt u hier: Inleiding Symposium Zaandam 11-10-2017.

Na de pauze was er keuze uit drie workshops, Zorg, LHBT-beleid en Transgender. Er was ook nog een workshop Jeugd gepland, samen met de GGD. Deze lieten we vervallen omdat er aanvankelijk nauwelijks aanmeldingen voor waren. Gelukkig besteedde Luc Hofmans zowel in zijn inleiding als in zijn workshop over het LHBT-beleid veel aandacht aan de positie van jongeren.

De PowerPoint-presentatie van de workshop LHBT-beleid vindt u hier: Workshop LHBT-beleid Zaandam 11-10-2017. In de workshop kwam het nut van continuïteit en het niet alles tegelijk willen aanpakken naar voren. Ook het belang van voorlichting op school en de evaluatie van de sfeer op school werd besproken.

Adrie van Diemen en Nicky de Boer leidden de workshop Transgender. Daar kwamen weer heel andere zaken aan de orde als het afschaffen van onnodig en ongewenst vragen of iemand man of vrouw is en erkenning van het gewenste geslacht. In deze workshop werd het belang van voorlichting en kennisvergaring extra benadrukt. En waar kun je terecht in geval van discriminatie? Van deze workshop is geen PowerPoint-presentatie beschikbaar.

Doordat Manon Linschoten door griep geveld was, nam dagvoorzitter Rijkjan Sikkel de workshop Zorg over. Het was haar nog wel gelukt om een stimulerende PowerPoint presentatie Workshop Zorg Zaandam 11-10-2017 te maken en op basis daarvan hebben we er met elkaar toch een goede workshop van kunnen maken. Zeker bij LHBT-ouderen kan eenzaamheid een extra groot probleem zijn. Mogelijk kunnen daar ook middelen als een besloten facebookgroep en een telefooncirkel worden ingezet. Soms komen scholieren bij ouderen op bezoek.
In Zaanstad is men zowel voor ouderen als voor mensen met een verstandelijke beperking op zoek naar ambassadeurs. En er is behoefte aan een laagdrempelige sociale kaart.

Tot slot hadden we een netwerkborrel. De flip-overs met de belangrijkste conclusies uit de workshops werden naar de borrel gereden en konden door iedereen gelezen worden. Er werd nog lang nagepraat.

Dit verslag zou te lang worden wanneer alle punten die in de voorbesprekingen en tijdens het symposium genoemd zijn aan bod zouden komen. Klik op Ideeën voor Regenboogbeleid in Zaanstad 15-10-2017 om de meeste van die punten te kunnen lezen.
Eén ding staat daar niet in, de wenselijkheid van een enigzins flexibele begroting. Zaandam Roze, de oude naam van wat nu de Zaanse Regenboog heet, wilde bijvoorbeeld in 2016 voor 50 euro flyers laten drukken. Dat kon niet uit de Regenbooggelden betaald worden want dat was al tot de laatste cent gereserveerd voor andere uitgaven.

Rest ons de gemeente Zaanstad en het Bob Angelofonds te bedanken dat zij het Symposium financieel mogelijk hebben gemaakt evenals de ambtenaren die de praktische organisatie voor hun rekening hebben genomen.

16 oktober 2017, Rijkjan Sikkel

Bob Angelofonds

Dit verslag is ook als pdf beschikbaar: Symposium 11 oktober 2017


Achtergrondinformatie

Movisie, “kennis en aanpak van sociale vraagstukken”, publiceert veel nuttige informatie over LHBT(I)-emancipatie. Wanneer je belangstelling hebt voor bepaalde thema’s, vind je hieronder vast een schat aan informatie.

Kennisdossiers Movisie LHBTI-emancipatie
Gratis LHBT-beleid
Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers in uw gemeente
Opvattingen en ideeën over homoseksualiteit
Toolkit ‘Methodieken LHBTI’: een database met methodieken en materialen om seksuele voorkeur en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.
LHBT-asielzoekers en – vluchtelingen
10 keer vraag en antwoord over intersekse
Homoseksualiteit in multicultureel Nederland
Regenboogsteden en verankering van het LHBT-beleid binnen de gemeente
Professionals stellen zich te veel in op de heteronorm (gratis e-learning module)
Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Persbericht Symposium 11 oktober 2017