Symposium woensdag 11 oktober

Het LHBT-netwerk Zaanstad organiseert op Coming Out Day (woensdag 11 oktober) een symposium. De voorlopige naam is “Diversiteit is Rijkdom“. Het netwerk heeft als doel om op het gebied van seksuele en gender diversiteit te informeren, te activeren, en te verbinden. Zij ziet het als haar taak om zo breed mogelijk inwoners van Zaanstad, Straights en LHBT’ers, en verenigingen en organisaties daarbij te betrekken. Daarnaast stimuleren zij allerlei activiteiten op LHBT-gebied.

Op dit moment zijn dat
Zaandam Roze – een maandelijkse ontmoetingsplaats voor LHBT’s in Zaanstad,
Café Pride – een maandelijkse ontmoetingsplaats voor LHBT’s met een beperking (georganiseerd door ODION),
de Regenboog Salon – een maandelijkse ontmoetingsplaats voor ouderen in het Erasmushuis, en
een tweemaandelijkse filmavond voorafgegaan door een maaltijd in de Groote Weiver.
Op 19 juli organiseren Zaandam Roze en New-Bees samen een huiskamerbijeenkomst voor LHBT-statushouders.

Het huidige LHBT-beleid van Zaanstad is geheel van bovenaf ingevuld. In Purmerend bestond al een LHBT-organisatie en heeft men voor een andere opzet gekozen. Het netwerk vindt principieel dat de bewoners en hun organisaties bij het LHBT-beleid betrokken moeten worden. De voorbereiding van de bijeenkomst en de bijeenkomst zelf in het najaar zijn daarop gericht. Direct na de bijeenkomst wordt een verslag voor de raadsleden gemaakt dat zij kunnen gebruiken bij de opstelling van de begroting voor de komende jaren. We hopen door de activiteiten rond het symposium ook meer vrijwilligers te trekken.

Aan de voorbereiding van het symposium wordt hard gewerkt. Vanuit Zaandam Roze waren er al verkennende gesprekken gevoerd met o.a. enkele ambtenaren, het discriminatiebureau, enkele politieke partijen, het Erasmushuis en enkele andere zorginstellingen, een sociaal wijkteam, bewonersbedrijven Zaanstad en de landelijke GSA organisatie voor veilige wijken, medewerkers van Movisie, het COC, en vooral LHBT’ers zelf. Deze gesprekken worden door het LHBT-netwerk voortgezet en uitgebreid. Met name met de heer Hakvoort, bij de gemeente naast vele andere taken belast met het LHBT-beleid, zijn verschillende oriënterende gesprekken gevoerd.

Het netwerk heeft deze eenvoudige website gemaakt, lhbtnetwerkzaanstad.nl, en een eerste persbericht verstuurd.
Op verschillende manieren is een korte vragenlijst verspreid. Wanneer je hem nog niet hebt ingevuld, dit kan alsnog (https://nl.surveymonkey.com/r/DJMN3CN).
De vragenlijst helpt met het krijgen van een overzicht van vragen en ideeën die op de bijeenkomst besproken kunnen worden en met het krijgen een een lijst van geïnteresseerde mensen en organisaties.
Nu is het netwerk bezig met verder overleg, zowel met mensen/organisaties waar we al contact mee hebben als met het leggen van nieuwe contacten, en met enkele politieke partijen over het regenboog stembusaccoord dat zij willen opstellen. Eind augustus wordt een keuze gemaakt welke thema’s in de workshops op de bijeenkomst behandeld worden.

Als in de aanhef vermeld staat, is er voor gekozen om de bijeenkomst op Coming Out Day te houden, woensdag 11 oktober. Op die dag wordt door de gemeente de Regenboogvlag gehesen.
Vanaf eind augustus wordt de publiciteit gezocht en kan men zich aanmelden. Gedacht wordt aan 40 – 60 deelnemers, liefst zo goed mogelijk verdeeld over bewoners en organisaties.
Het netwerk heeft twee geschikte locaties op het oog.
Aan burgemeester Vreeman, het LHBT-beleid zit in zijn portefeuille, is gevraagd om een bescheiden financiële bijdrage.

Bewoners van Zaanstad die als vrijwilliger willen meewerken aan het symposium zelf of de voorbereiding daarvan wordt verzocht een mailtje te sturen naar info@lhbtnetwerkzaanstad.nl.

%d bloggers liken dit: